SADZOBNÍK POPLATKOV od 1.1.2018

Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).  V prílohe prehľad poplatkov aj s novými sumami.

Súbory na stiahnutie: