Oznámenie o vývoze odpadu z obce v mesiaci január 2018

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v našej obci najbližšie uskutoční dňa 26. januára 2018. Zároveň Vás žiadame, aby ste parkovaním svojich motorových vozidiel nebránili vývozu odpadu z obce.