Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023

Vážení obyvatelia, naša obec v súčasnosti spracúva Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9AXZ-MZpkRy9F0ef9fj7ob_wceL7T...