Informácia o voľnom pracovnom mieste

Obec Rudina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto : "učiteľ pre predprimárne vzdelávanie" Materská škola Rudina .  Bližšie informácie v prílohe.

 

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce