Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom Komunitný plán sociálnych služieb obce Rudina na roky 2018 - 2023. Komunitný plán je vyvesený tiež na úradnej tabuli obce pri pošte.

Súbory na stiahnutie: