Obec Snežnica - VEREJNÁ VYHLÁŠKA čj OcÚ 321/2018-01