Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci odvoláva dňom 22.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.