Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 Vážení občania,

v prílohe " Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa".