Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie

Obecné zastupiteľstvo v Rudine podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 13. 07. 2018 č. 176/2018 a 177/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rudine bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. V prílohe oznámenie o počte občanov.

Súbory na stiahnutie: