Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu konania školenia zapisovateľov miestnych volebných komisií v obvode Žilina dňa 7. septembra 2018 nebude možné v uvedený  deň  podať na Obecnom úrade kandidátnu listinu pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Dohoda prevzatia listiny je možná na tel. kontakte - zapisovateľ: 0904 136 480