Oznámenie o rozkopanej miestnej komunikácii v obci v dňoch 13. a 14. septembra 2018

Vážení občania, na základe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie, bolo vydané rozkopové povolenie z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky k rodinným domom v obci. Z uvedeného dôvodu bude v dňoch 13. a 14. septembra 2018 rozkopaná cesta v obci smerom k Roľníckemu družstvu Rudina.