V " Aktualitách návrh VZN " Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí "