Rozhodnutie "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divina"