Výsledky volieb v obci do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Vážení občania, v prílohe Odpis Zápisnice o výsledku volieb v obci Rudina vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018