Usmernenie - zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Vážení občania, v prílohe usmernenie Regionálnej veterinárnej správy Čadca k zabíjaniu zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.