UPOZORNENIE - OBECNÝ ÚRAD RUDINA

Vážení občania, v súvislosti s obmedzením distribúcie elektrickej energie v obci bude Obecný úrad Rudina v dňoch 16. 11., 19. 11. a 20.11.2018, vrátane knižnice, pracovať v obmedzenom režime v čase od 7.00 hod do 11.30 hod.  V neodkladných záležitostiach môžete kontaktovať tel. číslo 0908 902 738.