Vybudovanie oddychovej zóny pri železničnej stanici

Vážení občania,

 v roku 2018 sme realizovali projekt " Vybudovanie oddychovej zóny  pri železničnej stanici v obci Rudina"

Celkové náklady projektu : 1936,60 EUR

Projekt bol realizovaný  s finančnou podporou "Žilinského samosprávneho kraja" vo výške  1 317,00 EUR

spoluúčasť obce 619,60 EUR.

 

Poďakovanie patrí poslancom Žilinského samosprávneho kraja za podporu uvedeného projektu.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Obrázok: