Návrh rozpočtu obce Rudina pre rok 2019

Vážení občania,

V prílohe  "Návrh rozpočtu obce Rudina pre rok 2019".

Uvedený materiál je k nahliadnutiu aj na miestach obvyklých k uverejneniu :

potraviny p. Martincová - horný koniec obce

potraviny p. Hollá

potraviny Koruna

potraviny p. Pochybová

COOP Jednota

potraviny p. Martincová - dolný koniec obce