VEREJNÁ VYHLÁŠKA Okresný úrad Žilina"Účelová komunikácia a dopravné napojenie na cestu III/2095 k.ú. Rudinka"