Zber plastov v mesiaci január 2019

Vážení občania, v prílohe oznámenie ohľadom zberu plastového odpadu z našej obce v mesiaci január.