Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc