Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Vážení občania, v súlade s § 4 odst. 7) zákona č. 329/2018 Zz o poplatkoch za uloženie odpadov, predkladá Obec Rudina informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Súbory na stiahnutie: