Zmena miesta konania 3. riadneho zasadnutia OZ dňa 30.3.2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 3. riadne zasadnutie OZ sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 o 10.00 hod. v MUŠTÁRNI obce.