Zmena termínu zasadnutia OZ

Vážení občania, 

z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v náhradnom termíne v utorok 16. apríla 2019 so začiatkom o 17,00 hodine. 

 

Ing, Anna Mičianová 

starostka obce