Zoznam zákazok s nízkou hodnotou sumár roky 2016 -2018

V prílohe zoznam zákazok s nízkou hodnotou realizovaných v rokoch 2016 -2018