Oznam o zatvorení obecnej knižnice

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že obecná knižnica bude od 7. 5. 2019 až do odvolania zatvorená z dôvodu vykonania revízie knižničného fondu. Ďakujeme za pochopenie.