Informácia o voľnom pracovnom mieste - Materská škola Rudina

Obec Rudina vyhlasuje výberové konanie  na voľné pracovné miesto "Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  Materská škola Rudina - zástup počas materskej dovolenky"Podrobné informácie v prílohe. 

 

Mičianová