Informácia o voľnom pracovnom mieste- Obec Rudina -spoločný obecný úrad - odborný referent - stavebný úrad

Obec Rudina , spoločný obecný úrad Rudina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto - Odborný referent - stavebný úrad.


Podrobné informácie v prílohe.