OZNÁMENIE o zrušení 6. zasadnutia OZ

Vážení občania, z dôvodu ospravedlnenia sa nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 26. júla 2019 o 17.00 hod.  je zrušené.