Zverejnenie zámeru vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci na základ zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania, 

v prílohe sa môžete oboznámiť so " Zverejnenie zámeru vzájomný prevod vlastníckeho práva  a výmenu veci na základe zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.