Zasadnutie obecného zastupiteľstva Rudina 24.05.2013 o 18,00 hodine sála kultúrneho domu

   Vážení občania,

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2013 v piatok  o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

S programom zastupiteľstva sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

Srdečne Vás pozývam.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce