Informácia o voľnom pracovnom mieste- Obec Rudina -spoločný obecný úrad - odborný referent - stavebný úrad

V prílohe informácia o voľnom pracovnom mieste