Vyhlásenie " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce "

   OBEC RUDINA

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

 

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/03/2013 zo dňa 26.04.2013.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok - 10 hodín týždenne.

 S podmienkami  výberového konania sa môžete oboznámiť v prílohe.   

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce