5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2013, 18,00 hod. sála kultúrneho domu

Vážení občania !

Pozývame Vás na 5 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2013 o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 

Program rokovania v pozvánke

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce