Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce

Vážení občania, 

vplyvom poveternostných podmienok obec vyhlásila III. stupeň povodňovej aktivity .

 

Vyhlásenie v prílohe