Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina - Pozvánka

Vážení občania, 

v prílohe pozvánka na valné zhromaždenie.