Covid19 - Informačný leták pre verejnosť

Vážení občania, na základe odporúčania Úradu ŽSK odbor zdravotníctva  Vám v prílohe predkladáme informačné letáky ohľadom vírusu Covid19.