Uzatvorenie športovej haly

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodiny vyhlasuje mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky  Vám oznamujeme, že športová hala je  uzatvorená.