Usmernenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény.