Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné od 19.03.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  účinné od 19.03.2020