Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2

V prílohe 

" Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 "