Obmedzenie Pošta Rudina

Vážení občania, 

pošta v Rudine od 23.03.2020 upravuje hodiny pre verejnosť a to nasledovne: 

pondelok - piatok  od 8,00 hod. do 11,00 hod.