Upozornenie pre seniorov a rodinných príslušníkov

Vážení občania, 

v prílohe "Upozornenie pre seniorov a rodinných príslušníkov"