Informácia Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina

V prílohe : 

Oznámenie  - fakturácia odberných miest počas mimoriadnej situácie

Usmernenie v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu