Oznam o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Pavol Michal od 17.03.2020 -  08.04.2020

Adam Bodlala od 4.3.2020 - 19.5.2020

Michal Hric od 12.5.2020 - 26.5.2020

Roman Kurek od 9.6.2020 - 24.6.2020