Oznámenie - Zmena účtu platby stravy pre deti a stavníkov v Materskej škole Rudina

Obec Rudina

oznamuje Zmenu účtu pre rodičov a všetkých, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri Materskej škole Rudina 

Nové číslo účtu : 

SK42 5600 0000 0031 5291 7014