Oznámenie o obmedzení prevádzky

Vážení občania, Obecný úrad v Rudine oznamuje, že z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pracuje od 6. 4. 2020 do odvolania v obmedzenom režime.

Úradné hodiny Obecného úradu v Rudine:

  • Pondelok 8:00 - 11:00
  • Streda    13:00 - 16:00
  • Piatok     8:00 - 11:00

Vstup do budovy je povolený len osobám, ktoré použijú ochranné pomôcky tváre (rúško, šatka, šál...)

Počas nestránkových dní t. j. utorok, štvrtok, obyvateľom odporúčame komunikovať telefonicky, prostredníctvom emailu alebo elektronických služieb.

Starostka: Ing. Anna Mičianová, 0908 902 738     starosta@rudina.sk

Matrika, evidencia obyvateľov:   Miroslava Ščambová, 041/4214506   matrika@rudina.sk

Sekretariát: Gabriela Jančigová, 041/4214521      sekretariat@rudina.sk