Informácia o dezinfekcií verejných priestranstiev

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v rámci preventívnych opatrení (COVID 19) starostka obce zabezpečila v spolupráci s členmi obecného hasičského zboru dezinfekciu verejných a najviac frekventovaných verejných priestranstiev obce.

Plošná dezinfekcia sa uskutoční v sobotu 04.04.2020 v čase od 10,00 hod. Začne sa od hornej časti obce  smerom na dolnú časť dezinfekciou : 

autobusových zastávok, detských ihrísk, lavičiek na verejných priestranstvách a oddychových zónach obce (cintorín na Zadkoch, pri Dome nádeje, na námestí, pri pamätníku, pri železničnej stanici) a stojiskách 1100 litrových kontajneroch  pre triedený zber odpadov.