Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 06.04.2020

Vážení občania,

v prílohe 

"Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 06.04.2020"