Oznámenie - prerušenie platieb za stravné MŠ Rudina a príspevku za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Obec Rudina oznamuje rodičom a tiež všetkým, ktorí sa stravujú v jedálni pri Materskej škole v Rudine, aby si prerušili platby za stravné od mesiaca apríl a tiež aj platbu  príspevku za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v zmysle platného VZN a to vo výške 8.00 € za mesiac.